Aanpassing reglement inzake het gebruik van cultuurcomplex ipso facto en de Sint-Arnolduszaal naar aanleiding van de renovatie van deze laatste, en splitsing in twee afzonderlijke reglementen voor enerzijds ipso facto en anderzijds de Sint-Arnolduszaal