Aanpassing van het algemeen subsidiereglement voor Oudenburgse sportverenigingen en plaatselijke onderwijsinstellingen, voor wat betreft de basissubsidiebedragen - GR/2023/0045 - Goedgekeurd