Aanpassing van de reglementen inzake de zaalverhuur, meer bepaald het reglement inzake het gebruik van de lokalen van lokaal dienstencentrum Biezenbilk, inzonderheid voor wat betreft de vergoeding voor het afvoeren van afval en het herstel van de omgeving