Vaststelling van het reglement inzake de verkoop van incontinentiemateriaal aan kwetsbare personen die aan incontinentie lijden - OCMWR/2023/0010 - Goedgekeurd