Gedeeltelijke aanpassing van de rechtpositieregeling van de stad