Algemeen erkennings- en subsidiereglement voor plaatselijke seniorenverenigingen