Aanvullend politiereglement betreffende de bevaarbare waterlopen op het grondgebied van de stad Oudenburg