Huishoudelijk reglement voor het bijzonder comité voor de sociale dienst