Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor wat betreft de participatie door de burgers, inzonderheid wat het stellen van vragen en indienen van voorstellen betreft