Dorpshuis 't Centrum

Contactinformatie

Dorpshuis ‘t Centrum
Brugsesteenweg 91 – 8460 Roksem
T 059-40 19 95
E biezenbilk@oudenburg.be

Tarieven 24 uur

Op officiële feestdagen en tijdens het weekend wordt dorpshuis ’t Centrum steeds volledig en per 24 uur verhuurd.
Categorie 1 en 2 Categorie 3 en 4 Categorie 5
Oudenburgse vereniging en instellingen +
particulieren uit Oudenburg
niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen +
niet-Oudenburgse particulieren
anderen
Delen A, B en C (met berging en bar) 150 200 250

Tarieven 4 uur

Categorie 1 en 2 Categorie 3 en 4 Categorie 5
Oudenburgse vereniging en instellingen +
particulieren uit Oudenburg
niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen +
niet-Oudenburgse particulieren
anderen
Delen A, B en C (met berging en bar) 30 60 90
Delen A en B (met berging en bar) 20 40 60
Deel C (zonder bar) 10 20 30

Vanaf het tweede gebruik van dezelfde zaal of ruimte door dezelfde vereniging, instelling of persoon uit categorie 1 of 2 tijdens een lopend kalenderjaar wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd, behalve voor privéfeesten.

Indien eenzelfde gebruiker uit categorie 1 of 2 dezelfde zaal of ruimte huurt voor meer dan 25 keer en minder dan 40 keer tijdens een aaneengesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 25% toegestaan op de totale huurprijs.

Indien eenzelfde gebruiker uit categorie 1 of 2 dezelfde zaal of ruimte huurt voor meer dan 40 keer tijdens een aangesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 50% toegestaan op de totale huurprijs.

Voor meerdaagse huurperiodes wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd vanaf de tweede gebruiksdag, behalve voor privéfeesten.

Beschikbaarheid

Omschrijving en mogelijkheden

Dorpshuis ‘t Centrum is bestemd als ontmoetingsplaats voor socio-culturele activiteiten, zoals voordrachten, vergaderingen, lessen, discussieavonden, studiedagen, tentoonstellingen, recepties, feesten, maaltijden, bingo avonden … Fuiven zijn niet toegestaan.

Dorpshuis ’t Centrum kan verhuurd worden op weekdagen buiten de schooluren van VBS De Tandem, tijdens het weekend, tijdens vakantieperiodes, lesvrije dagen en officiële feestdagen.

Tijdens het weekend en op officiële feestdagen is er enkel verhuur per 24 uur mogelijk. De verhuurperiode valt standaard op éénzelfde dag van 0.01 uur tot 23.59 uur.

Iedere activiteit die aanzet tot geweld, haat of discriminatie en/of in strijd is met wettelijke bepalingen zal niet toegelaten worden.

Bij de huur van het dorpshuis is er een vrije keuze van drankleverancier.

Foto's