Zaal De Tunne

Contactinformatie

Zaal De Tunne
Bekestraat 18 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 48
E jeugd@oudenburg.be

Tarieven

Categorie 1 Categorie 2
Oudenburgse verenigingen, instellingen en scholen Niet-Oudenburgse verenigingen, instellingen en scholen
Tarief per 4 uur 10 20
Tarief per 24 uur 75 150

Tijdens weekends en op feestdagen kan er enkel gehuurd worden per 24 uur.

De gebruikstarieven omvatten:

  • gebruik van de zaal en de buitenomgeving;
  • gebruik van de aanwezige tafels en stoelen;
  • verlichting en verwarming;
  • gebruik van de openbare toiletten.

 

Vanaf het tweede gebruik van de zaal tijdens een lopend kalenderjaar door dezelfde vereniging, instelling, kinderopvanginitiatief of school behorende tot categorie 1 wordt het tarief voor het gebruik van de zaal gehalveerd.

Indien eenzelfde gebruiker de zaal huurt voor meer dan 25 keer en minder dan 40 keer tijdens een aaneengesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 25% toegestaan op de totale huurprijs.

Indien eenzelfde gebruiker de zaal huurt voor 40 keer of meer tijdens een aaneengesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 50% toegestaan op de totale huurprijs.

Beschikbaarheid

Omschrijving en mogelijkheden

De zaal De Tunne kan gebruikt worden als ontmoetingsplaats voor socio-culturele activiteiten door verenigingen, instellingen, kinderdagverblijven en scholen, bijvoorbeeld voordrachten, diamontages, vergaderingen, lessen, discussieavonden, studiedagen, tentoonstellingen, optredens, recepties, feesten, maaltijden, bingo avonden,… Fuiven zijn niet toegestaan. Evenmin als private bijeenkomsten en commerciële activiteiten.