Cultuurcomplex ipso facto

Contactinformatie

Cultuurcomplex ipso facto
Marktstraat 25 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
E ipsofacto@oudenburg.be

Tarieven

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie 5
Oudenburgse vereniging en instellingen Oudenburgse inwoners Niet-Oudenburgse verenigingen en instellingen Niet-Oudenburgse inwoners Anderen
Polyvalente zaal 150 200 200 300 400
Artiestenloges 10 10 25 25 25
Tribune 50
Lichtinstallatie 25
Geluidsinstallatie 25
Beamer en scherm 25

Vanaf het tweede gebruik van dezelfde zaal of ruimte tijdens een lopend kalenderjaar door dezelfde vereniging, instelling of persoon behorende tot categorie 1 of 2 wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd, behalve voor privéfeesten.

Voor alle categorieën: Indien eenzelfde gebruiker dezelfde zaal of ruimte huurt voor meer dan 25 keer tijdens een aaneengesloten periode van 12 maanden en hiervoor één aanvraag indient (met opgave van de gewenste gebruiksdata) wordt een korting van 25% toegestaan op de totale huurprijs. Dit verminderd jaartarief geldt niet voor het toebehoren zoals beamer en scherm, tribune en licht- en geluidsinstallatie noch voor de extra diensten (zie reglement).

Voor meerdaagse huurperiodes wordt het tarief voor het gebruik van de zaal of ruimte gehalveerd vanaf de tweede gebruiksdag, behalve voor privéfeesten. Dit verminderd dagtarief geldt niet voor het toebehoren zoals beamer en scherm, tribune en licht- en geluidsinstallatie noch voor de extra diensten voorzien (zie reglement).

Beschikbaarheid

Omschrijving en mogelijkheden

Het cultuurcomplex ipso facto is bestemd als ontmoetingsplaats voor socio-culturele activiteiten, zoals voordrachten, diamontages, filmvoorstellingen, vergaderingen, lessen, discussieavonden, studiedagen, tentoonstellingen, optredens, theatervoorstellingen, recepties, feesten, maaltijden, bingo avonden … Fuiven zijn niet toegestaan.

Foto's