Oproeping

Ten minste vijftien dagen voor de stembusgang krijg je een oproepingsbrief thuisbezorgd. Hierop staan het nummer en de locatie van het stembureau. Als je geen oproepingsbrief ontvangt of als je hem verliest, kan je één afhalen op het stadhuis bij de dienst burgerzaken.