Ophaling grof huisvuil

Met het meeste afval kan je terecht op het containerpark. Niet iedereen kan echter zijn of haar afval zelf naar het containerpark brengen. Daarom worden er ophalingen op aanvraag georganiseerd.

De ophaling van grof vuil wordt zes maal per jaar georganiseerd vanuit de intercommunale IVOO. Deze ophaling is betalend. De aanvraag dient te worden gericht aan IVOO en men dient op voorhand te betalen. De ophaaldata per sector vind je in de afvalkalender.

Voor meer informatie en/of aanvragen kan je terecht op www.ivoo.be/nl/inzameling-aan-huis/grofvuil.