Stand van zaken | Updates

Update 19/10/2018 - 13.54 uur

Na afwerking van de werken (elektriciteit, water, gas, communicatie) in de Ettelgemsestraat en aan het kruispunt van de Ettelgemsestraat en de Cottemweg, wordt vanaf dinsdag 23 oktober 2018 doorgetrokken in de Cottemweg, tot net voor de Abdijlaan. Op die manier blijven de Abdij- en Lindenlaan open. Vanaf woensdag 24 oktober 2018 is de Ettelgemsestraat ook terug volledig open voor alle verkeer.

Update 5/10/2018 - 14.12 uur

Vanaf maandag 8 oktober 2018 gaat de derde fase van de werken in de Ettelgemsestraat van start. Bij deze werken worden, in opdracht van Infrax, verder nutsleidingen aangelegd voor de nieuwe bewoners van de Bellerocheverkaveling. De werken zijn een gecombineerd project van riolering, elektriciteit en glasvezelkabel met twee aannemers: Verhelst en Lamote. De eerste en tweede fase situeerden zich tussen Marktplein en Cottemweg.

Het kruispunt Ettelgemsestraat-Cottemweg wordt vanaf 15 oktober 2018 door aannemer Verhelst opgebroken voor de doorsteek van een persleiding voor de afvoer van vuil water van de hele wijk Bellerochelaan, tot een inspectieput in de Cottemweg op ongeveer 25 meter van het kruispunt. Vanaf die dag gaat een nieuw omleidingsplan in werking voor een tweetal weken (zie hieronder). Opgepast: om een vlotte doorgang van verkeer mogelijk te maken wordt op een paar plekken parkeerverbod ingevoerd.

In voorbereiding daarvan wordt vanaf maandag 8 oktober op het kruispunt Ettelgemsestraat-Zeeweg op de Zeeweg een doorsteek met wachtbuizen aangelegd en tussen de huisnummers 66-76 van de Ettelgemsestraat in het voetpad gesleufd. De eenrichtingspassage in de Ettelgemsestraat wordt dus verlengd van Cottemweg tot Madeliefjesstraat. De Zeeweg blijft op de helft van de breedte van de rijweg toegankelijk voor verkeer komende van Oudenburg dat rechtsaf slaat. Verkeer komende van Ettelgem en de Zeeweg richting Oudenburg wordt omgeleid via de Madeliefjesstraat.Update 17/09/2018 - 11.27 uur

De werken in de Ettelgemsestraat met betrekking tot de voorzieningen voor de Bellerochelaan worden verdergezet. Vanaf dinsdag 18 september 2018 gaat de tweede fase, tussen de Karpelhofstraat en de Cottemweg, van start. Er blijft éénrichtingsverkeer mogelijk in de richting van Ettelgem. Het verkeer komende van Ettelgem zal omgeleid worden via de Cottemweg en de Abdijlaan. Deze fase zal een drietal weken in beslag nemen.
 

Update 07/08/2018 - 14.43 uur

De door Infrax geplande en aangekondigde werken in de Ettelgemsestraat vanaf 6 augustus, worden na overleg met de nutsmaatschappij en de aannemer even uitgesteld, om een betere verkeersdoorstroming in Oudenburg mogelijk te maken.

Wat moet er gebeuren?

Er wordt o.a. een glasvezel- en tv-kabel getrokken vanaf Marktplein 14 richting Bellerochelaan (de nieuwe straat in aanleg naast woonzorgcentrum Riethove), waardoor de nieuwe Oudenburgse gezinnen daar zullen kunnen rekenen op elektriciteit, water, gas, internet en televisie. Daarvoor moet het voetpad even opengebroken worden. De laagspanning komt er bij vanaf Ettelgemsestraat 25 richting Ettelgem. In een tweede fase komt er een klein stukje gas en water bij. Na deze werken kunnen Infrax en de aannemers zich volledig toespitsen op de heraanleg van de nutsleidingen in de Mandelwijk.

Planning
 1. Deze week: plaatsen van trekputten ter hoogte van Marktplein 14 en woonzorgcentrum Riethove.
  Het betreft lokale werken met beperkte hinder en met volledige doorgang.

 2. Vanaf maandag 20 augustus, na openstelling van de Westkerksestraat (op vrijdagavond 17 augustus), tot 21 september
  • Fase 1: sleuf van Marktstraat 13 tot aan woonzorgcentrum Riethove, tot vóór de Karpelhofstraat.
   Tijdens deze fase wordt volledig eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het Marktplein richting Ettelgem. Alle inwoners en handelszaken blijven bereikbaar vanuit richting Oudenburg. Vanuit richting Ettelgem wordt een kleine omleiding voorzien langs de Karpelhofstraat en de Abdijlaan. Evenementen in die periode met passage in de Ettelgemsestraat kunnen doorgaan zonder enige hinder, met passage van voetgangers langs de onpare zijde van de weg. Tijdens deze fase wordt de bereikbaarheid voor plaatselijke bewoners maximaal mogelijk gemaakt.

  • Fase 2: na volledige afwerking van fase 1, van huisnummer 36 tot aan de Karpelhofstraat (over een lengte van vijftig meter).
   In deze fase worden op dit stukje elektriciteit, gas, water, laagspanning en communicatielijnen aangesloten. De wijze van uitvoeren en doorgangsmogelijkheid op dit stuk is nog onderwerp van verdere bespreking en vaststellingen bij het openbreken ter plaatse.