Updates

UPDATE 3 september 2021

Vanaf maandag 6 september 2021 start de laatste fase van de voorbereidende werken voor het Aquafinproject om het pompstation aan de Geneverpiete te vernieuwen voor het centrum van Oudenburg. 

In deze fase worden grondwerken uitgevoerd voor het vernieuwen van de nutsleidingen in de Cottemweg, dit vanaf het kruispunt met de Stationsstraat. 

Hierdoor zal de Cottemweg afgesloten zijn vanaf het kruispunt met de Stationsstraat. Er is wel verkeer mogelijk via de Abdijlaan. De verwachtte werftijd bedraagt 5 weken.

 


UPDATE 6 AUGUSTUS 2021

Vanaf maandag 9 augustus 2021 start de volgende fase van de voorbereidende werken voor het Aquafinproject om het pompstation aan de Geneverpiete te vernieuwen voor het centrum van Oudenburg. 

In deze fase worden grondwerken uitgevoerd voor het vernieuwen van de nutsleidingen in de Vaartstraat tussen huisnummers 23 en 39 en verder tot het kruispunt met de Visserstraat en het kruispunt aan de Geneverpiete. Hierdoor zullen beide kruispunten, Vaartstraat-Vissersstraat en Vaartstraat-Geneverpiete, volledig onderbroken zijn. Er wordt een omleiding voorzien, ook voor fietsers. De verwachtte werftijd bedraagt 6 weken. 

 

Werken Vaartstraat

 


 

UPDATE 18 FEBRUARI 2021

 

Vanaf maandag 1 maart 2021 start de volgende fase van de voorbereidende werken voor het Aquafinproject om het pompstation aan de Geneverpiete te vernieuwen voor het centrum van Oudenburg. 

In deze fase worden alle nutsleidingen vernieuwd vanaf het kruispunt van de Zandvoordsestraat en de Vissersstraat tot aan de Kasteeldreef. Hierdoor zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn. Ook de omleiding via de Vissersstraat zal dus niet langer genomen kunnen worden. Het kruispunt van de Zandvoordsestraat en de Kasteeldreef blijft in deze fase vrij toegankelijk.

Het verkeer zal omgeleid worden via de Hoogstraat > Marktstraat > Stationsstraat > Vaartstraat. De handelaars in de Zandvoordsestraat blijven wel bereikbaar.

Plaatselijk verkeer voor de bewoners zal slechts bij momenten mogelijk zijn, indien echt noodzakelijk. Er wordt een afvalverzamelpunt voorzien aan het kruispunt Zandvoordsestraat – Kasteeldreef, dit enkel voor de bewoners in de Zandvoordsestraat tussen Visserstraat en Kasteeldreef.

Er werd expliciet aan de aannemer gevraagd om spoed te steken achter deze werken. De verwachtte werftijd bedraagt 6 tot 8 weken. 

Tijdens een volgende fase wordt verder gewerkt in de Zandvoordsestraat vanaf de Kasteeldreef tot aan de Sint-Pietersstraat. Dan zal plaatselijk verkeer wel mogelijk blijven. Hier wordt enkel aan de pare kant gewerkt. In de zomermaanden zullen dan de eigenlijke rioleringswerken starten.
 


 

UPDATE 14 JANUARI 2021

Onlangs werden werken opgestart tussen de Zandvoordebrug en het kruispunt met de Kwekerijstraat. De nutsleidingen (water, elektriciteit en gas) worden vernieuwd tussen de Zandvoordebrug en huisnummer 105. Deze werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden normaal gezien twee maanden duren. Door deze werken is er enkel verkeer richting Oostende toegelaten en dienen automobilisten de omleiding langs Plassendale of Gistel te gebruiken. Vandaag werd de signalisatie in de Zandvoordsestraat en de Kwekerijstraat aangepast om de tijdelijke verkeerssituatie te verduidelijken voor de weggebruikers. 


Als stadsbestuur begrijpen we dat een omleiding langs Plassendale of Gistel een enorme impact heeft op de inwoners van de Zandvoordsestraat, Kwekerijstraat, Waterhoenstraat, Reigerstraat, Zwanenstraat, Sneppestraat, Ganzenstraat, Zwaanhoek, Bredeweghe, Caelfstraat, Bredevoorde en Groenedijkstraat. Daarom staan we het aan deze inwoners toe om de omleiding langs de Kwekerijstraat via de Zwaanhoek te nemen om zo de Zandvoordebrug en het centrum van Oudenburg te bereiken.
 
Deze beslissing werd genomen om tegemoet te komen aan de inwoners van bovengenoemde straten. Om de verkeersdruk in de Kwekerijstraat onder controle te houden is het dan ook enkel voor inwoners van de desbetreffende straten toegelaten om de omleiding te nemen. 
 

UPDATE 8 JANUARI 2021

De werkzaamheden in de Vanderheydestraat, door aannemer Lamote, zullen pas op maandag 18 januari 2021 starten. Hierdoor wordt de straat voor 1 à 2 maand afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor de bewoners wordt een extra parking voorzien in de bocht van de Akkerstraat ter hoogte van nummer 21, waar een glascontainer staat.

Plaatselijk verkeer voor de bewoners zal slechts bij momenten mogelijk zijn indien echt noodzakelijk.

 


UPDATE 18 DECEMBER 2020

Gedurende het bouwverlof (19 december 2020 tot 4 januari 2021) zal er doorgaand verkeer mogelijk zijn in beide richtingen in de Zandvoordsestraat tussen de Zandvoordebrug en de Visserstraat. Na het bouwverlof zal er éénrichtingsverkeer mogelijk blijven vanaf de brug richting de Visserstraat.

Vanaf 4 januari 2021 wordt er gestart met het vernieuwen van de  nutsleidingen over de Zandvoordebrug, tussen de brug en de Kwekerijstraat en ook langs de Polder. Deze werken zullen duren tot 2 april 2021. Hierbij zal slechts éénrichtingsverkeer mogelijk zijn richting Zandvoorde. De mensen komende van Zandvoorde zullen omgeleid worden via de Kapittelstraat. Ook zal het verkeer onderbroken zijn langs de Polder tussen de Zandvoordsestraat en de Groenedijkstraat.

Vanaf 11 januari 2021 wordt eveneens gestart met het vernieuwen van de nutsleidingen in de Vanderheydestraat. Hierdoor zal de straat volledig onderbroken zijn.
 
Werken Zandvoordsestraat
 

 

BERICHT VAN 12 AUGUSTUS 2020

Vanaf 18 augustus 2020 zullen de ondergrondse nutsleidingen vernieuwd worden in de Zandvoordsestraat. De vermoedelijke duur voor de volledige werkzone zal tot eind november 2020 zijn. 

Voor de eerste fase wordt de Zandvoordsestraat afgesloten tussen de Keiweg en de Vanderheydestraat, enkel plaatselijk verkeer zal mogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Vissersstraat.
 
De Zandvoordebrug wordt voor alle duidelijkheid niet onderbroken en is dus vrij te gebruiken. 

De bussen van De Lijn moeten eveneens een omleiding volgen. Hierdoor worden volgende haltes niet bediend: 'Oudenburg Zandvoordebrug' en 'Oudenburg Stadhuis'. Er zijn tijdelijke haltes voorzien aan de Zandvoordsestraat ter hoogte van de brug en in de Marktstraat.

Deze werken kaderen in de voorbereidingswerken voor het grote rioleringsproject Geneverpiete dat loopt van de Geneverpiete,langs de Vaartstraat, Zandvoordsestraat, Vanderheydestraat naar de Kasteeldreef.

De uitvoerende aannemer is de firma Lamote. Werken gebeuren in opdracht van Fluvius.

Indien je hieromtrent verdere inlichtingen wenst of tijdens de uitvoering van de werken klachten hebt, kan je terecht bij de firma Lamote op het nummer 050-35 41 22.