Updates

UPDATE 13 mei 2022

Op woensdag 11 mei 2022 was er opnieuw een werfvergadering waarbij de vorderingen van de grote Aquafin-werken in de Zandvoordsestraat besproken werden. We geven je graag een update.

Kruispunt Louis Clesselaan – Brouwerijstraat – Weststraat – Sint-Pietersstraat (fase 1)
Gisteren werden de verschillende asfaltlagen gelegd. Vandaag wordt het kruispunt opnieuw wordt opengesteld voor verkeer.

Vanderheydestraat (fase 2)
De aannemer is volop bezig met de huisaansluitingen op de nieuwe riool. Tegen eind mei zullen alle huisaansluitingen in orde zijn. 
De onderfundering van de rijweg staat volgende week op de planning. Eind mei start de bovenbouw van de werken in de Vanderheydestraat.

Aan het kruispunt Bilkstraat – Vanderheydestraat is men volop bezig met de rioleringswerken. De bovenbouw van de werken staat gepland eind juni.

Vissersstraat
Deze week werd er gestart met de heraanleg in de Vissersstraat, aan de kant waar geen bebouwing is.
Vanaf maandag 16 mei 2022 wordt het voetpad en de parkeerstrook uitgebroken en heraangelegd aan de kant van Garage Lievens.
Woon je in dit deel van de Vissersstraat? Parkeer dan je auto een beetje verderop. Je zal immers je garage niet kunnen gebruiken.

Rioleringswerken Zandvoordestraat (fase 3)
Vanaf maandag 16 mei 2022 starten de rioleringswerken in de Zandvoordsestraat vanaf het kruispunt met de Vanderheydestraat tot net voor het kruispunt met de Vaartstraat.
Op die dag wordt het asfalt over de volledige Zandvoordsestraat afgefreesd, waardoor er een parkeer-en doorgangsverbod geldt in de ganse Zandvoordsestraat tussen Visserstraat en Vaartstraat. Daarna wordt er gestart met de plaatsing van de bemaling.
Je kan je auto kwijt op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de werfkeet in de Akkerstraat.

Voor de bewoners van de Zandvoordsestraat zal er een centraal huisvuilpunt voorzien worden op de hoek van de Vaartstraat en de Zandvoordsestraat. Dit centraal huisvuilpunt zal duidelijk aangeduid worden.

UPDATE 5 MEI 2022

Op woensdag 4 mei 2022 was er opnieuw een werfvergadering waarbij de vorderingen van de grote Aquafin-werken in de Zandvoordsestraat besproken werden. We geven je graag een update.

Kruispunt Louis Clesselaan – Brouwerijstraat – Weststraat – Sint-Pietersstraat (fase 1) bijna klaar
De werkmannen zijn volop bezig met de laatste fase aan dit kruispunt. De koker voor het Oudenburgs Vaartje is ondertussen klaar. Bovenop de koker ligt de fundering van de rijweg. In de week van 9 mei 2022 worden de verschillende asfaltlagen gelegd. 
Het is de bedoeling dat het kruispunt in de loop van vrijdag 13 mei 2022 opnieuw wordt opengesteld voor verkeer.

Hoofdriolen Vanderheydestraat (fase 2)
Ook in de Vanderheydestraat gaan de werken goed vooruit. De rioolbuizen liggen in de grond. Volgende week sluit de aannemer de huizen aan op de nieuwe riool en breekt de voetpaden op. Tegelijk legt hij de onderfundering van de rijweg in steenslag.
Op het kruispunt Vanderheydestraat - Bilkstraat wordt een overstort gebouwd. Aansluitend wordt de riolering gelegd over het weiland richting Kasteeldreef, tot aan het Westkerkegeleed.
Er is momenteel een parkeerverbod in de Bilkstraat, dit voor het plaatsen van een grote constructie (R21). 

Heraanleg Vissersstraat
Volgende week wordt gestart met de heraanleg in de Visserstraat. In de week van 9 mei 2022 wordt nog gewerkt aan de kant waar geen huizen staan. 
Vanaf 16 mei 2022 wordt het voetpad en parkeerstrook uitgebroken en heraangelegd aan de kant van Garage Lievens.

Woon je in dit deel van de Vissersstraat? Parkeer dan je auto een beetje verderop. Je zal immers je garage niet kunnen gebruiken.

Rioleringswerken Zandvoordestraat (fase 3)
Vanaf maandag 16 mei 2022 starten de rioleringswerken in de Zandvoordsestraat.
In eerste instantie zal het stuk tussen de Visserstraat en de Akkerstraat worden opgebroken, om vervolgens op te schuiven richting de Vaartstraat.

Op maandag 16 mei 2022 wordt de asfalt echter over de volledige Zandvoordsestraat afgefreesd, waardoor er die dag een absoluut parkeer- en doorgangsverbod geldt in de ganse Zandvoordsestraat tussen Visserstraat en Vaarstraat.
Je kunt je auto kwijt op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de werfkeet in de Akkerstraat.

Voor de bewoners van de Zandvoordsestraat zal er een centraal huisvuilpunt voorzien worden op de hoek van de Vaartstraat en de Zandvoordsestraat. Dit centraal huisvuilpunt zal duidelijk aangeduid worden.
 

UPDATE 21 APRIL 2022

Op woensdag 20 april 2022 was er opnieuw een werfvergadering waarbij de vorderingen van de grote Aquafin-werken in de Zandvoordsestraat besproken werden. We geven je graag een update.

Kruispunt Louis Clesselaan - Brouwerijstraat - Weststraat – Sint-Pietersstraat (fase 1)
De werkmannen zijn deze week volop bezig met het bekisten, wapenen en gieten van de dakplaat in de Sint-Pietersstraat aan het kruispunt met de Zandvoordsestraat. Nu moet het beton verder uitharden en dan is de koker voor het Oudenburgs Vaartje klaar. 
Daarna wordt de wegenis aangelegd op het kruispunt Louis Clesselaan - Brouwerijstraat - Weststraat. 
Als alles verder vlot blijft verlopen, zou het kruispunt (Sint-Pietersstraat / Weststraat) terug opengesteld kunnen worden vanaf 13 mei 2022 (streefdatum).

Vanderheydestraat (fase 2)
In de Vanderheydestraat zijn de rioleringswerken nog volop aan de gang. Hier worden twee leidingen aangelegd voor afvalwater, een leiding voor regenwater en een persleiding.
Als alles volgens planning verloopt, dan liggen de riolen tegen 6 mei 2022 in de grond. Daarna worden de huizen in de Vanderheydestraat aangesloten op het nieuwe rioolstelsel en wordt er verder gewerkt op het kruispunt Vanderheydestraat – Bilkstraat.
Tot slot wordt de afvoer van het regenwater via de wei doorverbonden naar het Westkerkegeleed.

Zandvoordestraat (fase 3)
Op maandag 9 mei 2022 starten de voorbereidingswerken in de Zandvoordsestraat. Het wegdek wordt afgefreesd. Er blijft nog een kleine dikte asfalt liggen waarop de bewoners zullen kunnen rijden.  
Tussen de Vissersstraat en de Akkerstraat wordt de bemaling geplaatst. Dit is nodig om het grondwaterpeil te laten zakken. Er kunnen immers alleen rioolbuizen gelegd worden in droge omstandigheden.
In dit deel van de Zandvoordestraat starten de rioleringswerken vanaf 16 mei 2022. 
Daarna is het stuk van aan de Akkerstraat tot aan de Zandvoordebrug aan de beurt.

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij aanhoudend slecht weer wijzigt de planning.

UPDATE 25 MAART 2022

Deze week werd in de Vissersstraat de rioolput (R13) geplaatst. 

Op maandag 28 maart 2022 wordt de nieuwe koker geplaatst in de Sint-Pietersstraat, aan het kruispunt met de Zandvoordsestraat.

Op donderdag 31 maart 2022 starten de werken in de Vanderheydestraat. 
In eerste instantie wordt gestart met de opbraak van de rijweg en het plaatsen van de grondwaterverlaging. Na ongeveer 1 week, als het grondwater voldoende is verlaagd, starten de eigenlijke rioleringswerken. Na afloop van de rioleringswerken, worden aansluitend de wegeniswerken uitgevoerd.

Tijdens deze werken zal de volledige Vanderheydestraat afgesloten worden voor alle verkeer. Wij vragen dan ook om tijdig alle wagens buiten de Vanderheydestraat te plaatsen en dit vóór donderdag 31 maart 2022 om 6 uur.

Om het werfverkeer op een vlotte manier te laten verlopen, worden in een aantal omliggende straten een parkeerverbod ingevoerd:
-Bilkstraat even huisnummers;
-Akkerstraat vanaf huisnummer 30 t.e.m. 36;
-20m rondom kruispunt Akkerstraat – Bilkstraat;
-20m rondom kruispunt Vanderheydestraat – Bilkstraat.

Daarom wordt er extra parkeergelegenheid voorzien ter hoogte van de werfkeet in de Akkerstraat.

Voor de bewoners van de Vanderheydestraat zal er een centraal afvalpunt voorzien worden op de hoek van de Bilkstraat en de Akkerstraat. 

Er wordt gestreefd om deze fase af te werken tegen het bouwverlof in juli 2022.


UPDATE 18 MAART 2022

Op 7 maart 2022 zijn de ingrijpende infrastructuurwerken in de Zandvoordsestraat effectief van start gegaan waarbij de nutsleidingen vervangen worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan de overgang van de Weststraat naar de Zandvoordsestraat. De bestaande put wordt vervangen door een betonnen schil.
Hierdoor is het kruispunt met de Sint-Pietersstraat volledig afgesloten. Het kruispunt van de Louis Clesselaan blijft toegankelijk (doodlopende straat). In de Brouwerijstraat werd het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. Op die manier blijft de Laurierenwijk vlot bereikbaar.

Deze werken zouden 5 weken duren. Jammer genoeg ondervinden we momenteel wat hinder en zullen de werken in fase 1 langer duren dan verwacht.
Dinsdagavond 16 maart 2022 werd er een breuk in de persleiding vastgesteld. Hierdoor hebben de werkmannen ook langer doorgewerkt. 

Vanaf maandag 21 maart 2022 wordt verder gewerkt aan de riolering én wordt de betonnen constructie (R13) geplaatst.

Ook het kruispunt Vissersstraat - Zandvoordsestraat is onderbroken voor alle verkeer en dit voor vijf maanden. Een omleiding is voorzien via de Vaartstraat en de Stationsstraat.
De bussen van De Lijn worden omgeleid waardoor 2 haltes niet bediend worden: Zandvoordebrug en Stadhuis. Er worden tijdelijke vervanghaltes voorzien: Zandvoordebrug (kant Zandvoorde) en Marktstraat (ter hoogte van het Marktplein).
 
Fasering