Werken Aquafin (pompstation Geneverpiete)

Binnenkort start Aquafin in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius en de stad Oudenburg wegenis- en rioleringswerken in de Kasteeldreef, Vanderheydestraat, Zandvoordsestraat, Vaartstraat en Geneverpiete. Daarnaast worden enkele lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel uitgevoerd in de Stationsstraat en de Cottemweg.
 
Waarom
Deze werken hebben als doel de capaciteit van het bestaande pompstation in Geneverpiete gevoelig uit te breiden zodanig dat bij regenweer minder vuil water in het Oudenburgsvaartje terecht komt. Hiertoe dient naast een renovatie van het pompstation zelf, een nieuwe persleiding te worden aangelegd langsheen het tracé van onderhavige werken. Samen met de aanleg van deze persleiding wordt een gescheiden rioleringsstelsel uitgebouwd, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het afvalwater wordt hierbij aangesloten richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Oostende. Het regenwater watert enerzijds af naar het Westkerkegeleed en wordt anderzijds opgepompt in Geneverpiete naar het Oudenburgsvaartje.

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige renovatie van de wegenis. Hierbij wordt in de Vaartstraat het fietspad gerenoveerd naar asfalt en wordt de fietsvoorziening doorgetrokken tot voorbij het kruispunt Zandvoordebrug.
 
Start en duur van de werken
Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Telenet en Proximus) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze
aanpassingswerken werden reeds afgerond.
 
In eerste instantie zal archeologisch onderzoek verricht worden in de Kasteeldreef, gesitueerd tussen de Vanderheydestraat en het Westkerkegeleed. Pas na beëindiging van het archeologisch onderzoek kunnen de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken aanvatten. We verwachten de start hiervan in de loop van de maand maart. De werken zullen ongeveer 23 maanden duren.
 
Fasering
  1. Kruispunt Weststraat – Sint-Pietersstraat
  2. Kasteeldreef – Vanderheydestraat (incl. kruispunt Zandvoordestraat – Vanderheydestraat)
  3. Zandvoordsestraat tussen Vanderheydestraat en Vaartstraat (excl. kruispunt Zandvoordebrug)
  4. Verspreide werken in Stationsstraat en Cottemweg
  5. Vaartstraat (incl. kruispunt Zandvoordebrug)
  6. Geneverpiete
  7. Zandvoordestraat tussen Vanderheydestraat en Westkerkegeleed
 
Fasering 
Een werf voor de deur zorgt natuurlijk altijd voor onvoorziene ongemakken, hinder en wrevel. Hopelijk kunnen wij toch rekenen op ieders flexibiliteit om zo de noodzakelijke werkzaamheden op een vlotte manier te laten verlopen. 

Om de communicatie vlotter te laten verlopen hadden we graag alle correcte gegevens van de buurtbewoners geïnventariseerd. Zo kunnen we belangrijke informatie over de werken op een efficiënte manier bij de juiste mensen brengen. Mogen we daarom vragen om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon) door te mailen naar werken.aquafin@oudenburg.be. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om te communiceren over dit dossier en zullen niet langer bewaard worden dan nodig.