Werken Aquafin (pompstation Geneverpiete)

In de zomer van 2021 starten belangrijke rioleringswerken van Aquafin om het pompstation aan de Geneverpiete te vernieuwen voor het centrum van Oudenburg. Hiervoor moeten er heel wat voorbereidende werken gebeuren. Dit zal in 7 fasen plaatsvinden over een periode van een jaar in de omgeving Zandvoordsestraat, Vanderheydestraat, Vaartstraat en Geneverpiete.

In een eerste fase starten voorbereidende werken aan de nutsleidingen (water, elektriciteit en gas) in de Vanderheydestraat op 18 januari 2021. Hierdoor worden de Vanderheydestraat en een stukje van de Bilkstraat voor 1 à 2 maand afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor de bewoners wordt een extra parking voorzien in de bocht van de Akkerstraat ter hoogte van nummer 21 (waar een glascontainer staat). Plaatselijk verkeer voor de bewoners zal slechts bij momenten mogelijk zijn, indien echt noodzakelijk. Er wordt een afvalverzamelpunt voorzien aan het begin van de straat.

In een latere fase, vanaf de zomer 2021, zullen de rioleringswerken starten.

Een werf voor de deur zorgt natuurlijk altijd voor onvoorziene ongemakken, hinder en wrevel. Hopelijk kunnen wij toch rekenen op ieders flexibiliteit om zo de noodzakelijke werkzaamheden op een vlotte manier te laten verlopen. 

Om de communicatie vlotter te laten verlopen hadden we graag alle correcte gegevens van de buurtbewoners geïnventariseerd. Zo kunnen we belangrijke informatie over de werken op een efficiënte manier bij de juiste mensen brengen. Mogen we daarom vragen om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon) door te mailen naar werken.aquafin@oudenburg.be. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om te communiceren over dit dossier en zullen niet langer bewaard worden dan nodig.
 
Werken Aquafin (fasering)