Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.
 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen of aan een medewerker van de bevoegde dienst.

Openbare onderzoeken worden steeds door het stadsbestuur georganiseerd.