Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is voor een gedeelte bestemd voor de Vlaamse overheid (basisheffing). Het andere gedeelte is bestemd voor de provincie en de gemeente. Het deel voor de gemeenten en de provincies noemt men de opcentiemen.

Opcentiemen

1.243 opcentiemen bovenop het bedrag verschuldigd aan de Vlaamse overheid. 

Inningen

De vestiging en de invordering van de opcentiemen gebeuren door de Vlaamse Belastingdienst.

Meer info vind je op belastingen.vlaanderen.be