Omgevingssubsidie

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men zwerfvuil tegen. Elke gemeente heeft met dit probleem te kampen, ook Oudenburg. Zwerfvuil komt terecht op voetpaden, in bermen, op de akkers, in de velden, zelfs in speelzones en waardevolle natuurgebieden. Het verstoort het landschap en vormt daarom voor velen een bron van ergernis. In de strijd tegen de (kleine) groep van afvalgooiers wil het stadsbestuur alle initiatieven inzake het opruimen van zwerfvuil op het grondgebied van de gemeente verder aanmoedigen. Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart 2015 werd daarom een reglement voor de toekenning van omgevingssubsidies goedgekeurd. Dit nieuwe subsidiereglement vervangt gedeeltelijk de subsidieregeling voor kleine landschapselementen, die wordt afgeschaft. De omgevingssubsidie kan verleend worden voor het organiseren en uitvoeren van lokale zwerfvuilopruimacties, het onderhouden van lokale wegbermen en het onderhouden van lokale trage wegen op het Oudenburgse grondgebied.  Zowel collectieve als individuele initiatieven komen in aanmerking. Om een subsidie te kunnen krijgen moet een projectvoorstel ingediend worden. Dit voorstel geldt meteen als subsidieaanvraag.

Het volledige reglement kun je hier nalezen. 

Het aanvraagformulier vind je hieronder.

Download