Financieel

Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsitiuaties 12-12 is geactiveerd. Wie wil helpen, kan een bedrag storten op BE19 0000 0000 1212  met vermelding 'Oekraïne' of via de website een gift doen. 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro