Seniorenwoningen 't Karpelhof en De Riedinne

 

Het OCMW beschikt over 23 seniorenwoningen, 18 in ’t Karpelhof, op de hoek van de Ettelgemsestraat en de Karpelhofstraat, en 5 in de Riedinne, langs de Westkerksestraat. Het gaat hier over huurwoningen die door hun toegankelijkheid (o.a. alles gelijkvloers), onderhoudsvriendelijkheid en uitrusting, het mogelijk maken voor senioren om langer zelfstandig te kunnen wonen.

De seniorenwoningen ’t Karpelhof omvat 18 woningen. Deze woningen hebben één slaapkamer. Een garage is niet automatisch inbegrepen. Er zijn wel 13 garages die kunnen gehuurd worden door de bewoners van het Karpelhof.

De 5 seniorenwoningen in de Riedinne werden vanaf 2001 in gebruik genomen. De woningen hebben twee slaapkamers en elk een garage. De tuinen/groenaanleg rond de woningen zijn gemeenschappelijk en worden onderhouden door stad/OCMW Oudenburg.

voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de huur van de seniorenwoningen van het OCMW (in het Karpelhof of de Riedinne) dient de kandidaat-huurder op het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar bereikt te hebben, in Oudenburg te wonen en ook minimaal vijf jaar in Oudenburg gewoond te hebben.

Ingeval de kandidaat-huurders een echtpaar vormen of wettelijk samenwonend zijn dient één van beide partners te voldoen aan de gestelde leeftijdsvoorwaarde en aan de gestelde lokale bindingsvoorwaarde.

De kandidaat-huurders die voldoen aan de voorwaarden worden ingeschreven op een van de wachtlijsten, of op beide, op datum van de schriftelijke (brief of e-mail) aanvraag. Deze inschrijving wordt schriftelijk bevestigd door het OCMW.

procedure

Wanneer een van de woningen van het Karpelhof of de Riedinne vrij is voor verhuring gebeurt de toewijzing in chronologische volgorde van inschrijving op de toepasselijke wachtlijst. Het OCMW neemt contact op met de kandidaat-huurder(s) die bovenaan de wachtlijst staat (staan). In onderling overleg wordt de startdatum van de huur vastgesteld en wordt de huurovereenkomst opgemaakt.

Wanneer een kandidaat-huurder niet wenst in te gaan op het aanbod vervalt de kandidatuur en de plaats op de wachtlijst. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek kan er opnieuw worden ingeschreven. De nieuwe inschrijving gebeurt op datum van dit hernieuwd verzoek. Deze her inschrijving en de nieuwe plaats op de wachtlijst (onderaan de lijst) worden schriftelijk bevestigd.

De wachtlijsten worden op geregelde tijdstippen (in principe jaarlijks) geactualiseerd. De kandidaat-huurders worden in die context dan ook gecontacteerd. Afgezien van deze actualisatie wordt aan de kandidaat-huurders gevraagd om het bestuur in te lichten indien zij niet langer wensen ingeschreven te blijven op de wachtlijst(en).

verdere info

De huurovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van één maand. De verhuurder kan de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van zes maanden, ingaande de eerste van de maand volgend op de betekening van de huuropzegging.

De huurder dient enkel een verzekering af te sluiten tegen brand- en waterschade voor de inboedel van zijn woning. Alle kosten m.b.t. gas, water, elektriciteit, TV-distributie, telefoon en andere nutsvoorzieningen alsmede alle taksen en belastingen – met uitzondering van de onroerende voorheffing – zijn ten laste van de huurder.

De woning wordt onbemeubeld verhuurd. Bij de oorspronkelijke ingebruikname van de woning is de keuken van de woningen Riedinne volledig ingericht: frigo, kookplaat, microgolfoven en dampkap. De keuken van de woningen van ’t Karpelhof is deels ingericht.

Meer info: Britt Verburgh – centrumleider dienstencentrum Biezenbilk – 059 40 19 95
biezenbilk@oudenburg.be

 

 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30