Sociale Dienst

• Voor iedereen

Het OCMW is er voor iedereen die een hulpvraag heeft: een advies of informatie, het zoeken van de juiste dienst en de juiste formulieren, vragen rond geld, opleiding, wonen en werken, sociale uitkeringen en sociale rechten, persoonlijke of relationele problemen, kortom alles wat met uw 'welzijn' te maken heeft.  Steeds meer wil het OCMW de rol op zich nemen van 'sociaal loket', het lokale aanspreekpunt voor alle sociale aangelegenheden.Het OCMW heeft voor iedereen een luisterend oor en helpt samen met u om oplossingen te vinden. Soms kan het OCMW die oplossing zelf aanbieden, vaak wordt begeleid doorverwezen naar andere specifieke diensten en instanties.

• Een recht

De OCMW-wet bepaalt dat de maatschappelijke dienstverlening een recht is, iets waarop alle burgers aanspraak kunnen maken.

• Discretie

De maatschappelijk werkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Wat u hen in vertrouwen vertelt blijft binnenskamers.  Binnen het OCMW gelden strikte regels om de privacy van personen te beschermen.

• Kostprijs

Het verstrekken van informatie of het geven van advies is altijd gratis. Het OCMW rekent ook nooit dossierkosten aan in het kader van de sociale dienstverlening.

Voor andere specifieke hulpverlening zoals warme maaltijden of poetshulp, kortverblijf of permanent verblijf in WZC Riethove, wordt uiteraard een bijdrage aangerekend.

• De maatschappelijk werkers

De sociale dienst heeft acht maatschappelijk werkers om deze ambitieuze doelstelling waar te maken. 
De maatschappelijk werkers staan allen in voor de 'algemene sociale dienst' (maatschappelijke integratie, steun, budgetbeheer, enz.) maar hebben daarnaast een aantal specifieke opdrachten.
 
 
Klik hier voor de contacgegevens.
 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30