Tussenkomst dagopvang voor senioren

Tussenkomst in de dagprijs

Als zorgbehoevende persoon die thuis woont, kun je overdag terecht in een dagverzorgingscentrum. Je kunt er één of meerdere dagen per week naartoe (halve of volledige dagen) en betaalt een dagprijs. Je krijgt er verpleegkundige en hygiënische zorg, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten, een warme maaltijd, mogelijkheden tot sociale contacten,…

OCMW Oudenburg biedt een tussenkomst aan in de dagprijs van 2 euro per dag.

Tussenkomst in het vervoer naar het centrum voor dagverzorging

Het CDV biedt ook vervoer aan van en naar het centrum tot bij de bewoner thuis. De gebruikers die voor hun opname in het centrum recht hebben op een Riziv-forfait, hebben ook onder bepaalde voorwaarden recht op een tussenkomst in hun reiskosten. Het ziekenfonds betaalt deze tegemoetkoming rechtstreeks aan de bewoner. Mensen die niet voldoen aan deze voorwaarden ontvangen een tussenkomst in het vervoer van OCMW Oudenburg, deze bedraagt: 0,35 euro per kilometer.

Hoe aanvragen?

Om een tussenkomst te ontvangen, moet onderstaand aanvraagformulier aan onze diensten worden bezorgd. Bij de meeste CDV’s is dit systeem reeds gekend en krijg je het formulier er al bij inschrijving en bezorgt men het rechtstreeks aan ons. Het CDV geeft daarna maandelijks door aan onze dienst hoeveel keer je in het centrum hebt verbleven, het OCMW betaalt je tussenkomst dan automatisch uit.

 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30