Klachten

Het OCMW van Oudenburg wil, zoals elk bedrijf, tevreden klanten hebben.  We zijn er ons echter van bewust dat hier en daar niet alles perfect loopt. Met het klachtenformulier kunt u een klacht indienen. We kijken na of deze ontvankelijk is en bezorgen u een ontvangstmelding binnen de 10 dagen.
 
We trachten elke klacht af te handelen binnen de 45 dagen na ontvangst van de klacht.
Voor de volledige klachtenprocedure en het klachtenformulier, zie hieronder.
 
 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30