Algemene werking

 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor de beslissingen over individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.


In Oudenburg bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit een voorzitter en zes leden.


De zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan in principe om de drie weken door en zijn geheim.


 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30