OCMW

In onze samenleving zijn er nog altijd mensen die dreigen uit de boot te vallen. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) waarborgt aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze basisopdracht dateert van 1977 toen de OCMW's als opvolgers van de commissie van openbare onderstand werden opgericht.

Het OCMW van Oudenburg staat open voor iedere inwoner. Leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging spelen geen rol. Iedereen heeft recht op een goede huisvesting, gezondheidszorg of voldoende financiële middelen. Het OCMW zorgen wij ervoor dat iedereen zich kan integreren in de maatschappij.

De dienstverlening wordt gegroepeerd rond de vijf belangrijkste aandachtspunten van het OCMW:

  • sociale dienst;
  • wonen;
  • thuiszorg en thuiszorgondersteuning;
  • samenwerking met en ondersteuning van andere lokale welzijnsactoren;
  • woonzorgcentrum Riethove.

Meer informatie vind je op www.ocmw-oudenburg.be!