Zoo BKO: nieuw logo en enquête

19 okt 2021
De decentralisatie van de BKO is nu al een tijdje een feit. Zowel de kinderen en de ouders als de begeleiders van de opvang en de directies en leerkrachten van de scholen zijn al goed gewoon aan deze nieuwe manier van werken.

De decentralisatie van de kinderopvang in Oudenburg was iets wat zeker op de planning stond. Door de uitbraak van corona, kwam dit proces veel sneller op gang dan verwacht. Sinds maart vorig jaar werkt de kinderopvang op verschillende locaties in de stad. Een nieuwe werking vraagt logischerwijs ook een nieuwe naam. Sinds juni gaat BKO De Kikker verder onder de naam Zoo BKO. Deze nieuwe naam gaf dan ook de kans om elke locatie apart ook een naam te geven. Daarvoor hebben we de hulp van de kinderen ingeschakeld. Iedereen mocht zijn voorkeur van een dierennaampje indienen. De diertjes die het populairst waren, werden de namen van de verschillende locaties.

We zetten ze nog even op een rijtje:
  • De Grote Wolf (Aernoudstraat) en De Kleine Wolf (VBS H. Familie Oudenburg);
  • De Leeuw (VBS H. Familie Etelgem);
  • De Flamingo (VBS De Tandem Westkerke);
  • De Panda (Arnoldusschool).
 

Tevredenheidsenquête

Het nieuwe schooljaar is nu bijna 2 maanden geleden van start gegaan en geleidelijk aan kan er teruggegaan worden naar een normale werking. We lanceren nu een tevredenheidsenquête onder de ouders of andere verantwoordelijken van alle kinderen die gebruik maken van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Zoo BKO. De vragen van deze enquête werden gegroepeerd rond de belangrijkste aspecten van de kinderopvang (informatie en communicatie, begeleiding, werking, enz.) en werden zo concreet mogelijk gemaakt, zodat we hier gemakkelijk mee aan de slag kunnen om de werking te optimaliseren en op de wensen van de ouders en hun kinderen af te stemmen.

De enquêtes zullen door de kinderbegeleiders aangeboden worden op elke locatie. Als een kind momenteel even geen gebruik maakt van de opvang, maar een ouder zou toch graag een enquête willen invullen, kan deze ook digitaal bezorgd worden. Het tevredenheidsonderzoek is uiteraard anoniem. Het ingevulde exemplaar kan op elke locatie in een afgesloten doos gedeponeerd worden.
 
Voor de inzet van de ouders doen we ook graag iets terug. Elk kind waarvan de ouder(s)/verantwoordelijke een bevraging invulde mag een kleine beloning kiezen. Alle deelnemers maken bovendien kans op een mooie hoofdprijs.

Indien er nog vragen zouden zijn, kan er gerust contact opgenomen worden met de coördinator van Zoo BKO via ibo@oudenburg.be of op het nummer 059-56 84 44.