Zitdagen FOD financiën

20 mei 2023
Op verzoek van het Oudenburgse stadsbestuur organiseert de FOD Financiën opnieuw zitdagen voor het invullen van de belastingbrief. Deze zitdagen gaan door op 6 juni (Oudenburg) en 12 juni (Roksem).

Op dinsdag 6 juni 2023 zal er een volledige dag worden georganiseerd in Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk te Oudenburg, waarbij twee ambtenaren beschikbaar zijn om 50 aangiftes te verwerken. De lokale zitdagen bieden belastingplichtigen de kans om hun aangifte op een persoonlijke en professionele manier te bespreken met een ambtenaar van de FOD Financiën. Op deze manier kan er een correcte en volledige aangifte worden ingediend.

Daarnaast zal er op maandag 12 juni 2023 in Roksem een halve dag worden georganiseerd in dorpshuis ’t Centrum met één ambtenaar beschikbaar voor 15 aangiftes.
Tijdens de zitdagen zal er per tijdsslot van 12 minuten één aangifte worden ingevuld. Belastingplichtigen dienen alle relevante documenten mee te brengen en indien zij zich aanmelden met een aangifte van een andere persoon (bijvoorbeeld een familielid), hebben zij een volmacht nodig. Indien er meerdere aangiftes moeten worden ingevuld, is het noodzakelijk om meerdere afspraken te maken.

Om iedereen vlot te kunnen helpen, wordt er enkel op afspraak gewerkt. Je kan hiervoor contact opnemen via biezenbilk@oudenburg.be of op het nummer 059-40 19 95. Je kan hier ook terecht met eventuele vragen.

Weet dat elke belastingplichtige, die dat wenst, een afspraak kan maken in één van de kantoren van de FOD financiën. Je belt hiervoor het nummer dat vermeld staat op de enveloppe van je aangifte. Dit is enkel mogelijk bij het niet gebruik maken van de lokale zitdagen.

Er is ook telefonische bijstand beschikbaar bij het invullen van de aangifte. Dit kan via het rechtstreeks nummer van het lokale belastingkantoor Brugge 02-575 73 60.