Zegget e ki, enquête voor jongeren

29 mrt 2021
  Facebook  Twitter  Email  Print
Huis van het Kind en jeugddienst Oudenburg willen weten hoe het met de Oudenburgse jeugd gesteld is. Daarom starten ze met de jongerenenquête ‘Zegget e ki’. De coronacrisis treft ons allen, in het bijzonder ook de jeugd in onze stad. Afstandsonderwijs, niet meer kunnen uitgaan, etc. maken het er voor de jeugd niet makkelijk op. We willen daarom het jongerenwelzijn in onze stad in kaart brengen en vooral nagaan hoe we onze jongeren nog beter kunnen ondersteunen!

Met de online bevraging ‘Zegget e ki’ willen we graag polsen naar hoe het nu echt gaat met de Oudenburgse jeugd. Er werd een vragenlijst opgemaakt die anoniem kan worden ingevuld. Ze is gericht naar alle 12 tot 25-jarigen in onze stad. Het invullen van de bevraging duurt slechts 2 minuten. Met de bevraging willen we nagaan wat de impact van het coronavirus is op de Oudenburgse jeugd. Maar belangrijker nog is dat we op basis van de enquête de jongeren hun ideeën willen kennen: hoe kunnen we het hulpaanbod in onze stad versterken, wat is voor de jongeren het ultieme jeugdevent postcorona, etc.

De vragenlijst invullen kan tot 1 juni 2021.

Jongeren die door deze vragenlijst met iemand een vertrouwelijk gesprek willen, kunnen steeds terecht in het Huis van het Kind (Ettelgemsestraat 39). Neem telefonisch contact op het nummer 0470-82 01 67 of via mail naar huisvanhetkind@oudenburg.be.