Wijziging ophaling PMD, papier en karton

5 jan 2016
Sedert 1 januari 2016 is Sita de nieuwe ophaler voor PMD, papier en karton. Het is de bedoeling om de ophalingen uit te voeren met duo-wagens (dit zijn wagens waarmee zowel PMD als papier als karton tegelijkertijd worden meegenomen). Deze duo-wagens zijn evenwel nog niet beschikbaar. Dit betekent dat er in eerste instantie opgehaald wordt met mono-wagens. Gedurende een periode van vermoedelijk 6 maanden zal de ophaling dus nog afzonderlijk gebeuren met twee vrachtwagens. Het kan dus zijn dat de ene fractie eventjes langer blijft staan dan de andere. Ook de ophaalrondes worden aangepast. Het ophaalmoment kan daardoor op een ander tijdstip dan gewoonlijk gebeuren! We raden dan ook aan om het afval tijdig buiten te plaatsen. Dit mag reeds vanaf 21.00 uur de avond vóór de ophaaldag.