Werken pompstation Geneverpiete - infovergadering

10 feb 2022
Binnenkort start Aquafin in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius en de stad Oudenburg wegenis- en rioleringswerken in de Kasteeldreef, Vanderheydestraat, Zandvoordsestraat, Vaartstraat en Geneverpiete. Daarnaast worden enkele lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel uitgevoerd in de Stationsstraat en de Cottemweg.
 
Deze werken hebben als doel de capaciteit van het bestaande pompstation in Geneverpiete gevoelig uit te breiden zodanig dat bij regenweer minder vuil water in het Oudenburgsvaartje terecht komt. 

Er zal een digitale informatievergadering worden georganiseerd op dinsdag 15 februari 2022 om 19 uur. Tijdens deze digitale infoavond zal een meer concrete start van de werken en verdere planning worden toegelicht. Volg de infoavond via onderstaande link.