Werken Kleine Plassendalebrug

8 sep 2023
  Facebook  Twitter  Email  Print
Vanaf maandag 18 september 2023 worden werken uitgevoerd aan de Kleine Plassendalebrug. De brugdekbekleding wordt vernieuwd. Er zal in 2 fasen gewerkt worden. Hierdoor zal het verkeer beurtelings over 1 rijstrook gestuurd worden door middel van verkeerslichten.

Naar aanleiding van deze werken werd in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om ook de signalisatie duidelijker te maken ter hoogte van de Kleine Plassendalebrug. De herstelling van het brugdek is namelijk het ideale moment om deze locatie veiliger te maken voor de fietsers.

Momenteel is het er verboden om de brug te nemen met de fiets vanuit de Zwaanhoek omwille van de zeer gevaarlijke situatie ter hoogte van inrij aan de overkant richting Vaartdijk Zuid. Dit verbod wordt echter steevast genegeerd. De redenen zijn divers, maar gezien het gevaar blijft bestaan werd door AWV beslist om na herstel van het brugdek een aantal aanpassingen door te voeren. De Kleine Plassendalebrug wordt aan beide zijden verboden voor fietsers met duidelijk grotere verbodsborden. Signalisatie op borden en op de grond moet duidelijk maken dat er iets verderop een fietsersbrug ligt met meer comfort en veiligheid.
 
Ook de signalisatie in en om het complex wordt bijgestuurd. Er komen biggenruggen op de zijkant van het dubbelrichtingsfietspad die zullen verhinderen dat de brug nog kan worden opgereden vanuit Plassendale en zo de fietser te begeleiden richting fietsersbrug. Fietspadaanduiding op de brug zelf wordt verwijderd en de aslijn wordt verschoven zodat vrachtwagens minder de lijn overschrijden bij het rechts afslaan naar Oudenburg.

Deze wijzigingen worden na zes maanden opnieuw geëvalueerd.