Werken Hoogstraat voor plaatsing hoogspanningscabine

4 apr 2022
Ter voorbereiding van de grote infrastructuurwerken, waarbij een nieuwe school wordt gebouwd, in de Hoogstraat wordt tijdens de paasvakantie een hoogspanningscabine geplaatst ter hoogte van het Stedebeekpad. Deze plaatsing brengt enige verkeershinder met zich mee. De werken zullen nog tijdens de paasvakantie afgerond zijn.

Binnenkort start de afbraak van het kloostergebouw en het achterliggende schoolgebouw in de Hoogstraat. Op deze site wordt een nieuw schoolgebouw, een buitenschoolse kinderopvang en sociale appartementen gerealiseerd. Om deze werken gedegen te laten verlopen wordt nu een hoogspanningscabine geplaatst.

De werken voor deze installatie zullen een tweetal weken in beslag nemen en moeten nog tijdens de paasvakantie afgerond zijn. Zo is er geen hinder voor de schoolkinderen en hun ouders. Tijdens de werken zijn er verkeerslichten geplaatst om het verkeer vlot te laten doorstromen.