Welzijnsraad zoekt leden

8 sep 2021
In de gemeenteraad van 19 mei 2021 werd beslist om een welzijnsraad op te richten in Oudenburg. Het nieuwe adviesorgaan geeft het lokaal welzijnsbeleid mee vorm door het opstellen van adviezen, de organisatie van activiteiten, het signaleren van bezorgdheden, de uitwisseling en promotie van onderbenutte dienst-of hulpverlening,… Geef jij graag mee vorm aan het lokaal welzijnsbeleid in Oudenburg? Stel je kandidaat!

Wat wordt van jou verwacht?
Je denkt en werkt mee aan de versterking van het lokaal welzijnsbeleid door het vormen van adviezen, de organisatie van activiteiten, de promotie van onderbenutte dienst-of hulpverlening, het signaleren van bezorgdheden, …

Welzijn is een breed begrip. Er zal daarom gestart worden met een werking rond de volgende thema’s: toegankelijkheid, gezonde gemeente, armoede en kinderarmoede, burenhulp, eenzaamheid en inclusie. Er is daarnaast ook ruimte voor eigen initiatieven en ideeën van de leden. Met signalen en ervaringen vanuit het werkveld, inwoners en deskundigen gaat het beleid aan de slag.

Interesse? Neem contact op met Sara Backers, zorgcoach LDC Biezenbilk op het nummer 059-34 02 25 of via sara.backers@oudenburg.be. Je wordt uitgenodigd op de startbijeenkomst die doorgaat op maandag 18 oktober 2021. Je wordt uitgenodigd op de startbijeenkomst in het najaar van 2021.