We springen in het BOA-verhaal

30 aug 2023
  Facebook  Twitter  Email  Print
Het Vlaams decreet BOA of 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' geeft ons als lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is. 

We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, ouders, organisaties in jeugd, cultuur en sport, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnspartners … die een rol willen opnemen. 

Een stem voor ouders en kinderen

Oudenburg heeft een uitgebreide keuze aan opvang en vrije tijd, maar het kan altijd beter. De mening van onze inwoners is hierbij enorm belangrijk in het BOA-verhaal.

Op 1 september 2023 krijgen de leerlingen in de klas een op maat gemaakte vragenlijst waarin we polsen naar hun interesses rond vrije tijd. Op die manier willen we de kinderen een stem geven over hoe zij het opvanggebeuren en de vrijetijdsactiviteiten ervaren binnen onze stad.

Om het aanbod nog beter op elkaar af te stemmen en diverser te maken lanceren we ook een digitale vragenlijst voor ouders. Deze kan ingevuld worden via onderstaande link en dit tot en met 31 oktober 2023. De antwoorden in deze enquête zijn steeds persoonlijk en vertrouwelijk. 

Dankzij jullie antwoorden kunnen we in de toekomst een volledig aanbod aan vrije tijd en opvang uitstippelen. 

Maak kans op 2 fantastische prijzen!

Bij het invullen van de online enquête (voor ouders) kunnen 2 gezinnen kans maken op een waardebon van 50 euro. Deze waardebon kan je gebruiken in het vrijetijdsaanbod van onze stad (sportkampen, Zoo BKO, speelpleinwerking De Tunne). 

Vul hier de enquête in.