Wat verandert vanaf maandag 18 mei?

14 mei 2020
De Nationale Veiligheidsraad besliste op woensdag 13 mei 2020 over het verdere verloop van de exitstrategie. Vanaf 18 mei 2020 wordt gestart met fase 2 van het afbouwplan.
 
De nieuwe versoepelingen gelden steeds in combinatie met het handhaven van de sociale afstand van 1,5 meter, de hygiënerichtlijnen en telewerk als algemene norm. Ook het verbod op samenscholing en samenkomsten in de openbare ruimte is nog steeds van kracht. De toelating om te mogen wandelen, fietsen of sporten in open lucht met twee andere vaste personen blijft ook behouden. Meer dan ooit staat de persoonlijke verantwoordelijkheidszin van elke inwoner voorop. We zetten alles helder op een rij. 

Lessen in de basis- en middelbare school
In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De leerlingen starten in kleine groepen op. Let op: nog niet alle leerjaren starten op. Er zijn ook strikte veiligheidsvoorschriften van toepassing. De scholen communiceren de specifieke regels voor hun school zelf naar de ouders en de leerlingen.

De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden. 

Heropstart contactberoepen
De contactberoepen mogen heropstarten. Het gaat om kappers, schoonheidsspecialisten, ... De klanten en het personeel moeten verplicht een mondmasker dragen, er moet op afspraak gewerkt worden en tussen de klanten moeten de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.
 
Huwelijken en begrafenissen
Vanaf 18 mei 2020 zijn huwelijken en begrafenissen (en crematies) toegestaan met maximum 30 personen, die moeten afstand kunnen houden van elkaar. Ze mogen enkel de officiële of religieuze ceremonie bijwonen. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren. 

Sport
Trainingen in open lucht kunnen hervat worden, met maximum 20 personen mits de nodige afstandsregels te respecteren. Een coach of trainer moet daarbij verplicht aanwezig zijn. Sportclubs moeten de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw de deuren mogen openen. Cafetaria’s, kleedkamers en douches blijven gesloten.
 
De sportdienst zal vanaf 18 mei 2020 enkele lessenreeksen voor volwassenen in open lucht terug opstarten: omnisport, coretraining, crosstraining, BBB, Pilates, swissjump, start-to-run en fitheidsgym. Hierbij zal beperkt materiaal gebruikt worden en wordt aan iedere deelnemer gevraagd om een eigen handdoek mee te brengen om op het turnmatje te leggen.
 
Cultuur
Musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen en natuur- en dierenparken gaan opnieuw open als ze een online of telefonisch ticketsysteem opzetten. Bezoekers moeten een circulatieplan volgen en afstand houden van elkaar. Restaurants, cafetaria's, attracties en speelpleinen blijven gesloten.

Om de veiligheid van het personeel en de bezoekers optimaal te kunnen garanderen zal het Romeins Archeologisch Museum gesloten blijven tot en met 30 juni 2020 (onder voorbehoud). De bibliotheek werkt momenteel met een afhaaldienst.
 
Markten
De markten mogen opnieuw plaatsvinden, maar met een maximum van 50 kramen. Er mag geen eten of drinken geconsumeerd worden en de bezoekers moeten een circulatieplan volgen. Ook hier moet de nodige afstand tussen alle bezoekers bewaard worden en moet er een circulatieplan opgesteld worden. Marktkramers en personeel moeten een mondmasker dragen, voor klanten worden mondmaskers ‘sterk aanbevolen’. 

Volgende fase in het exitplan
De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni 2020 plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

De Nationale Veiligheidsraad zal ook bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.

De Nationale Veiligheidsraad laat nu al weten dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni 2020.


Download