Wat met scholen en kinderopvang vanaf 15 mei

15 mei 2020

 Update 15 mei 2020

Voor de praktische organisatie van de voor- en naschoolse opvang werken we nog even door zoals we de laatste weken deden. We blijven dus voor- en naschoolse opvang aanbieden voor kinderen uit de Oudenburgse scholen, rekening houdend met de contactbubbels. Daarnaast moeten er ook enkele andere veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Zo wordt het dragen van een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen verplicht. Mond en neus bedekken met een sjaal of bandana kan ook. Ouders moeten aan de deur wachten en moeten alleen komen. En uiteraard blijven zieke kinderen thuis!

Tijdens de schooluren voorziet elke Oudenburgse school zelf in opvang op school. Wie terecht kan in de schoolopvang overdag, kan ook gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van De Kikker. Er dient met de eigen school afgesproken te worden of je kind daar terecht kan in de schoolopvang. De voor- en naschoolse opvang die door de kinderbegeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt aangerekend conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. De opvang tijdens de schooluren is kosteloos. 

De volgende regeling is van kracht vanaf 15 mei 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de contactbubbels.

  • Voor VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel Roksem als Westkerke, opgevangen in vestiging Westkerke. Vanaf 6.30 tot 8.15 uur is er opvang voorzien en van 16 uur (op vrijdag van 15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Dit dus ook op woensdag van 11.30 tot 19 uur. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang gebeurt via de school.

  • Voor VBS Heilige Familie Oudenburg worden alle kinderen voor- en naschools opgevangen in het hoofdgebouw van BKO De Kikker (Aernoudstraat 15). Dit is voorschools vanaf 6.30 tot schooltijd en naschools is er opvangmogelijkheid tot 19 uur (ook op woensdagnamiddag). Inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang kan via e-mail aan De Kikker (ibo@oudenburg.be).

  • Voor VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht en verblijven in de containerunits. Inschrijven voor de woensdagnamiddag-opvang kan via e-mail aan De Kikker (ibo@oudenburg.be).

  • Voor BSGO Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Ook op woensdagnamiddag wordt de opvang vanaf 11.30 uur op school georganiseerd door De Kikker en dit tot 19 uur. Inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang gebeurt via de school.

Wat met schoolvrije dagen?
Sommige scholen schrappen reeds ingeplande schoolvrije dagen. Dit worden terug schooldagen. Je kunt voor die dagen dus ook niet inschrijven voor een volledige dag De Kikker. Reeds ingevoerde inschrijvingen bij De Kikker zullen worden geschrapt. Voor VBS De Tandem en VBS H. Familie is dit op 2 juni 2020. BSGO Arnoldus behoudt de geplande schoolvrije dagen (2 juni en 3 juni 2020). Wie opvang in De Kikker nodig heeft op deze schoolvrije dagen dient hiervoor in te schrijven via i-School.  
 
De Kikker gesloten
De Kikker is gesloten op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 1 juni 2020. Dan kunnen we dus ook geen opvang aanbieden.
 
Nog enkele belangrijke maatregelen
  • De kinderbegeleiders die met de kinderen van de lagere school werken, zullen doorlopend een mondmasker dragen bij deze groep. Kan je deze wijziging meedelen aan je kind(eren) zodat ze hier al van op de hoogte zijn voor ze toekomen? Bij de kleuters wordt er nog steeds zonder mondmasker gewerkt, dit alles is conform de richtlijnen.
  • Ouders worden conform de richtlijnen bij de breng- en afhaalmomenten verplicht om een mondmasker te dragen. Indien je nog geen mondmasker ter beschikking hebt, kan het bedekken van de mond en neus met sjaal of bandana ook.
  • Ouders worden ook gevraagd alleen hun kind te komen brengen of afhalen. Eventuele gezinsleden wachten buiten de opvang. Het principe blijft bovendien ook dat zoveel mogelijk dezelfde persoon het kind komt ophalen.
  • Voor de breng- en haalmomenten vragen we de ouders om uit veiligheidsoverwegingen niet binnen te komen in de opvanglocatie. Ouders wachten op veilige afstand buiten aan de deur.
  • Zieke kinderen blijven thuis! Een kind dat ziek wordt in de opvang, moet worden opgehaald door de ouders. We vragen dan ook dat ouders goed telefonisch bereikbaar zijn tijdens het opvangmoment. Indien je niet bereikbaar bent op de nummers die we in i-School terugvinden, bezorg ons dan een ander telefoonnummer waarop je wel bereikbaar bent.
Indien er nieuwe richtlijnen zouden binnenkomen en de opvang hierdoor anders georganiseerd zal worden, brengen we jullie hiervan op de hoogte. 

Hoe de opvang in de zomervakantie georganiseerd zal worden is nog niet duidelijk. Hiervoor wachten we nog de richtlijnen af. Je kunt hiervoor dus ook nog niet inschrijven.