Wat denk jij over ons verkeer?

1 aug 2020
Wat denk jij over ons verkeer? Geen gemakkelijke vraag, dat weten we.
En toch hebben we er allemaal onze mening over. Logisch, we krijgen er dagelijks mee te maken. De files, de gevaren op de weg, de vertragingen, de trein of de bus die te laat komen, ... Het weer is het eerste gespreksonderwerp als je iemand ontmoet, maar het verkeer komt op een duidelijke tweede plaats.
Er dringen zich enkele zaken op.

Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders én beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul herleiden? Met deze vragen zitten we, maar daarnaast ook met vele andere. We willen immers ook vlot op onze bestemming geraken, en liefst op een groene manier, én voor iedereen toegankelijk, én ook nog eens met intelligente systemen, én ...

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in vijftien zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s werken de Vlaamse overheid en gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Oostende is één van die regio’s.

De Vervoerregio Oostende, dat zijn dus de gemeenten uit de regio die samen met de Vlaamse administratie plannen maken voor een beter verkeer. We hebben lang nagedacht over wat nu essentieel is voor het verkeer van de toekomst, en kwamen uit bij acht trefwoorden; anders, vlot, nabij, veilig, leefbaar, groen, sociaal en slim.

Maar hoe kunnen we dat in de praktijk brengen, wat moet er veranderen en wat is goed en behouden we dus best zoals het is? Aan wie kunnen we dit beter vragen dan aan jou, de burger die er dagelijks middenin zit? Met jouw antwoorden gaat de Vervoerregio Oostende, waar ook (naam gemeente) van deel uitmaakt, aan de slag. Om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achterstaan. Denk je met ons mee? Super!


Je hebt hiervoor tijd tot 31 augustus 2020