Voorstelling meerjarenplan 2020-2025

21 jan 2020
Onze stad staat voor enorme uitdagingen. De noden veranderen. Zowel op het vlak van economie, ecologie, diversiteit als in het kader van de vergrijzing, armoede en zo veel meer. Het antwoord op die uitdagingen en noden ligt klaar. Het ambitieuze bestuursakkoord voor Oudenburg dat bij de start van de legislatuur werd gepresenteerd, wordt nu vertaald in het meerjarenplan 2020-2025. Het plan omvat concrete beleidsdoelstellingen voor de komende 6 jaar en koppelt hieraan de nodige budgetten. 

Het meerjarenplan 2020-2025 werd op woensdag 18 december 2019 voorgesteld aan de gemeenteraad. Om het even in cijfers uit te drukken gaat het over 16 beleidsdoelstellingen, 54 actieplannen en 151 acties. Te veel dus om hier allemaal op te noemen. 

Daarom nodigen we alle inwoners graag uit op een informatievergadering op zaterdag 1 februari 2020 om 10 uur in ipso facto (Marktstraat 25). Het schepencollege gaat tijdens de presentatie in gesprek met de inwoners om alle toekomstplannen van de stad te bespreken en nader toe te lichten. 

Kan je niet wachten tot 1 februari? Dan kan je het lijvige meerjarenplan nu al raadplegen via www.oudenburg.be/meerjarenplan_2020-2025