Voor iedereen een boom tijdens de Week van het Bos

7 okt 2022
Onze stad trekt de kaart van de duurzaamheid en ondertekende het Vlaams Bomencharter en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Een van de doelstellingen van deze overeenkomsten is om tegen 2030 maar liefst 10.000 extra bomen te planten. Werk aan de winkel dus.

We hebben ondertussen al heel wat acties ondernomen. Zo werden heel wat postzegelbosjes aangeplant, krijgen alle kersverse koppels een fruitboom cadeau en werden twee Miayawaki-bosjes aangeplant.

Tijdens de Week van het Bos, van 9 oktober tot 16 oktober 2022, gaan we nog een stapje verder en krijgt elke bezoeker van het recyclagepark een boompje die men kan planten in de eigen tuin.

Het aanplanten van bomen heeft heel wat voordelen. Groen verkoelt de omgeving in de zomer en zorgt voor een aangenamere buurt en een grote biodiversiteit. Daarnaast draagt groen bij tot een betere gezondheid en een hoger welzijn. Belangrijk is ook dat bomen en bossen C0² vastleggen en bijdragen tot het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Hoe ver we staan met het halen van deze streefcijfers of melden dat je een boom hebt geplant kan op www.oudenburg.be/milieu/boomplusplan.