Vogelgriep: ophokplicht

25 jan 2021
Sinds 15 november 2020 gelden extra maatregelen voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels (kippen, siervogels en duiven) in België.
  • Alle pluimvee moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten). Op deze manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus kunnen overdragen. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. 
  • De voeder- en drinkbak van de dieren moet binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800-99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.