Verkoop hotelvleugel Abdijhoeve

18 dec 2020
In de Abdijhoeve waren tot 2012 een hotel en een brasserie gevestigd. Sindsdien staat het gebouw leeg. De stad Oudenburg heeft de Abdijhoeve aangekocht in 2015. Het stadsbestuur wenst de site van de Abdijhoeve nieuw leven in te blazen. De verkoop van het oude hotelgedeelte kadert in de vernieuwing van deze site.

Het gedeelte waar vroeger de brasserie gevestigd was, wordt momenteel door de stad volledig gerestaureerd. Het is de bedoeling dat zich daar twee nieuwe horecazaken zullen vestigen. Er werden hiervoor twee concessies toegewezen, enerzijds voor een koffiehuis/tearoom en anderzijds voor een bistro/brasserie. De stad wenst nu ook het vroegere hotelgedeelte (357,40 m²) van de Abdijhoeve te vervreemden. De totale grootte van het perceel dat zal worden afgesplitst en verkocht bedraagt 500 m².  Het deel van het vroegere hotel waar voorheen het zwembad gevestigd was, wordt niet mee verkocht. De nieuwe bestemming van dit gedeelte moet nog worden bepaald. Dit zal gebeuren in het kader van een breed onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van het historische centrum van de stad. 

Het stadsbestuur wenst het pand niet zonder meer te verkopen aan de hoogste bieder. De verkoop zal worden toegewezen op basis van twee criteria: enerzijds de prijs en anderzijds de beoordeling van de voorgestelde functie. Geïnteresseerde kopers dienen dus een dossier in te dienen dat zowel de vermelding van het bod omvat, als een omschrijving van de functie die de kandidaat in het pand wenst te vestigen. 

Het pand werd geschat op 495.000 euro. Het bod dient dus minstens gelijk te zijn aan de geschatte waarde. Daarnaast moet de kandidaat beschrijven welke functie in het pand zal gevestigd worden. Het onroerend goed en de site lenen zich perfect tot het vestigen van een kantoor en/of een vrij beroep. Volgende voorstellen worden niet in aanmerking genomen: horeca-uitbating, een functie die het neutraal karakter van de stad kan verstoren (politieke of religieuze functies), functies die kunnen indruisen tegen de goede naam van de stad en functies die voor overlast kunnen zorgen. 

Alle informatie met betrekking tot de verkoop is gebundeld in een lastenboek dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2020. Het lastenboek kan je hieronder downloaden. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Johan Rosseel, algemeen directeur, op het nummer 059-56 84 20 of via algemeen.directeur@oudenburg.be