Verknal je feest niet: gebruik vuurwerk veilig!

30 nov 2017

Verjaardagen, huwelijken, straatfeesten en vooral kerst- en nieuwjaarsavond zijn gelegenheden waarop vuurwerk wordt afgestoken. Maar dit is echter niet zonder gevaar. Daarom willen wij ook dit jaar de aandacht vestigen op het belang van een juist gebruik van feestvuurwerk en geven wij jullie graag onderstaande veiligheidsregels mee.

 
 

Voor het afsteken van vuurwerk

 • Vraag na bij het  gemeentebestuur of de lokale politiezone onder welke voorwaarden of het afsteken van vuurwerk toegelaten is.
 • Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat je om het even welk vuurwerk afsteekt.
 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
 • Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.

 Tijdens het afsteken

 • Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie van vuurwerk die je wil gebruiken.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 • Breng dieren naar een veilige plaats! Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk en kunnen schrikken.
 • Zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 • Zorg voor een goede bescherming van je ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.
 • Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel, ...).
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 • Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken errond aan te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die je bij jouw leverancier kunt krijgen. Je kan eventueel ook rookwaren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen.
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aangestoken.
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 • Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.
 • Steek nooit een vuurwerkartikel geplaatst op de grond (batterij, fontein, kaars,...) aan terwijl je je erover buigt.
 • Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.
 • Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.

Na het afsteken

 • Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.
 • Ruim de afsteekzone op.

Meer uitleg vind je terug op http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/fireworks_fr.jsp