Verbod op evenementen en activiteiten verlengd t/m 1 april

3 mrt 2021
  Facebook  Twitter  Email  Print
Het algemeen verbod op evenementen en activiteiten in de stedelijke gebouwen en op het openbaar domein wordt verlengd tot en met 1 april 2021. Deze beslissing wordt genomen omdat de situatie bijzonder ernstig blijft en het noodzakelijk is om de bestaande maatregelen aan te houden. Des te meer gezien de recente uitbraken van de Zuid-Afrikaanse en Britse variant van het virus dat 50 % besmettelijker is dan de gewone variant. Ook verschillende experten wijzen op het belang van het aanhouden van de bestaande maatregelen om de curve van het aantal besmettingen stabiel te houden, gezien de vaccinatiestrategie nog maar in een opstartfase zit en er nog lang geen groepsimmuniteit is.

Met stedelijke gebouwen worden gelijkgesteld: de gebouwen van het OCMW en van de gemeentelijke vzw Sport en Recreatie.

Op dit verbod gelden een aantal uitzonderingen. De volgende zaken zijn wel toegelaten voor zover de geldende regelgeving en protocollen strikt worden nageleefd:
  • activiteiten en evenementen (zowel binnen als buiten) georganiseerd op het vlak van cultuur, sport en jeugd, voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • buitenactiviteiten voor kinderen vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar;
  • de lessen in het kader van het deeltijds kunstonderwijs;
  • de schoolse (en buitenschoolse) activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • de wekelijkse markt. 

Het burgemeestersbesluit kan je hieronder raadplegen. 20210302_burgemeestersbesluit_verlenging_ algemeen_verbod_activiteiten_evenementen.pdf
(859,44 KB)