Vacature Zone 1 - Vrijwilligers stagiair-ambulanciers

9 feb 2016
Zone 1 is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België.
  • Zone 1 organiseert de dringende hulpverlening voor meer dan 430.000 inwoners in 17 steden en gemeenten in Noord-West-Vlaanderen.
  • Meer dan 700 beroeps- en vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers zorgen voor preventie, bescherming en hulp bij noodgevallen.
  • Medewerkers van Zone 1 rukken dagelijks meer dan 80 keer uit om hulp te bieden waar nodig.
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.zone1.be.

Dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) is één van de belangrijkste taken die brandweerliedenambulanciers uitvoeren. Om de hoge kwaliteit en de snelheid van de interventies te optimaliseren, gaat Zone 1 vrijwilligers ambulanciers aanwerven die geen brandweertaken uitvoeren. Deze ambulanciers zullen nauw samenwerken met de brandweerlieden en zijn gespecialiseerd in de medische kant van de interventies.

Voorkeur wordt gegeven aan kandidaten met het DGH-onderscheidingsteken en verpleegkundigen.

Verloop van de aanwervingen
  • Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15/03/2016.
  • De functiebeschrijving en de informatiebrochure vindt u op de website www.zone1.be.