Update seizoensarbeiders in de land- en tuinbouwsector

2 sep 2020
Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19.
 
Het politiebesluit van waarnemend gouverneur Anne Martens, genomen op 6 augustus 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:
-  Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.
Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE of ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.
- De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht vanaf 6 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020. 
Je kan het volledige politiebesluit hieronder terugvinden.
 
Om de verplichte testing op het coronavirus COVID-19, bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode, vlot te laten verlopen is een accurate inventaris essentieel. Op basis van deze inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend. Wij verzoeken de land- en tuinbouwers daarom om het hieronder vermelde Excel-bestand (registratieformulier seizoensarbeiders) in te vullen. Indien er – gespreid over verschillende dagen – seizoensarbeiders toekomen op jouw bedrijf, dient je dit apart door te geven.
 
Gelieve ons deze informatie onverwijld te bezorgen vóór 10 augustus 16 uur.
 
Hieronder vind je tevens een registratieformulier om de temperaturen van de seizoensarbeiders bij te houden.
 
Voor verdere vragen kan je contact opnemen met het secretariaat van de stad via e-mail naar secretariaat@oudenburg.be of telefonisch via het nummer 059 56 84 20.
 
Bijkomende nuttige informatiebronnen
  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Lijst met kleurencodes per land
  • Veilig aan de slag
  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
  • Agentschap Integratie & Inburgering
Coronavirus: meertalige informatie
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
Preventiechecklist COVID-19 Landbouw
Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid
Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders
  • Boerenbond
Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen
  • Werkers