Update Mandelwijk - kappen van bomen

1 apr 2020
Op woensdag 1 april 2020 start een onderaannemer van de firma Verhelst met het kappen van de bomen in de Mandelwijk. Het gaat over de resterende bomen in de voortuintjes en de bomen langs de Riethofbeek. Deze werken zijn noodzakelijk om alle geplande infrastructuurwerken, in het kader van de renovatie van de Mandelwijk, te kunnen uitvoeren. De bomen langs de Riethofbeek dienen gekapt te worden om het onderhoud van deze beek door de Polder verder te kunnen garanderen en ook om het nieuwe wandelpad te kunnen aanleggen. Deze werken zullen een week duren.

Zoals steeds zullen de werknemers proberen om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken. Occasioneel kan er wel eens gevraagd worden om een auto te verplaatsen.