Update coronamaatregelen - 20 augustus 2020

20 aug 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print
De Nationale Veiligheidsraad is op donderdag 20 augustus 2020 samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

Beslissingen met ingang vanaf 1 september (voor de periode van één maand)

 • De sociale bubbel van 5 personen blijft - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
 • Rouwmaaltijden na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
 • Wat de winkels betreft, zal het nu mogelijk zijn om met z'n tweeën te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die vanaf 1 september van kracht zijn, zal deze maatregel vanaf 24 augustus van toepassing zijn.
 • Wat publiek betreft, zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria - worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.
 • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn, zullen vanaf 1 september de grens mogen oversteken. Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.

Reizen

Wat reizen betreft: er werd aan herinnerd dat sinds 1 augustus alle personen die op Belgisch grondgebied aankomen na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur, het Passenger Locator Formulier moeten invullen, waarmee kan worden nagegaan waar de reiziger naartoe is gegaan. Klik hier voor meer info.

Bovendien
 • Moet iedereen die terugkeert uit een rode zone worden getest en in quarantaine blijven, zelfs als hij/zij geen symptomen vertoont.
 • Als de persoon terugkomt van een oranje zone, gaat het om een aanbeveling. Deze aanbeveling moet echter ernstig worden genomen, vooral als de persoon die terugkeert uit een oranje zone risicovolle contacten heeft gehad.
 • Bovendien worden de burgers gevraagd om actief deel te nemen aan de contact tracing met de verantwoordelijken van de regionale callcenters, wat het mogelijk maakt om met iedereen contact op te nemen.
De ontwikkeling van de gezondheidssituatie zal zoals altijd op de voet worden opgevolgd en volgende maand zal een nieuwe Nationale Veiligheidsraad worden gehouden. De doelstelling op lange termijn is om van crisisbeheer af te stappen en een risicomanagementproces op lange termijn op gang te brengen.

Op lokaal niveau

 • Mondmaskers zijn verplicht in alle openbare gebouwen, markten, winkels, bij het verplaatsen in horeca alsook bij het brengen en afhalen van kinderen in scholen, de BKO, kampen en speelpleinwerking. Ze worden niet opgelegd in de bebouwde kom, maar zijn verplicht wanneer de afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Denk hierbij aan wachtrijen voor handelszaken (ook buiten).
 • In samenspraak met de Eerstelijnszone en omliggende ziekenhuizen werd lokale tracing opgestart. Met dagelijkse rapportage van de cijfers kunnen we snel schakelen, besmette personen opbellen en indien nodig extra maatregelen nemen.
 • Alle publieke evenementen in onze stad worden afgeschaft tot 31 augustus 2020.
 • De dienst burgerzaken en dienst omgeving zijn toegankelijk volgens de normale openingsuren. Alle andere diensten werken uitsluitend op afspraak. Het Open Stadhuis wordt tot 31 augustus 2020 afgeschaft.
 

Beschermingsmaatregelen - de gouden regels

Het opvolgen van deze regels is belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook en vooral voor het welzijn van anderen. Deze regels zijn noodzakelijk om de tweede golf verder tegen te gaan. We zetten deze regels op een rij.
 • Was of ontsmet regelmatig je handen. Geef geen kus of handen bij het begroeten.
 • Doe zoveel mogelijk activiteiten in open lucht. Buiten is het risico op besmetting veel kleiner. Als dit niet kan, zorg je voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 • Wees extra voorzichtig voor mensen die behoren tot een risicogroep.
 • Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter. Dit geldt niet voor mensen uit je eigen huishouden. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, dan draag je een mondmasker.
Update coronamaatregelen