Thuisloket: 24 op 24, 7 op 7

2 mei 2021
Vanaf 3 mei 2021 breiden we onze dienstverlening uit met een splinternieuw digitaal Thuisloket! Via onze website kan elke inwoner 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elk toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met enkele muisklikken heel wat attesten en uittreksels van de dienst burgerzaken online aanvragen. De meeste ontvang je zelfs onmiddellijk daarna in je mailbox. Op deze manier hoef je geen rekening te houden met de openingsuren van onze diensten en kan je een verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden. Een win-win voor onze burgers én medewerkers.

Het Thuisloket zal in eerste instantie bestaan uit drie modules. Een eerste is de module Burgerlijke Stand. Deze module kan automatisch afschriften en uittreksels afleveren uit de databank burgerlijke stand (DABS). Dit is bijvoorbeeld voor akten van geboorte, huwelijk, Belgische nationaliteit, … De tweede is de module Bevolking. Deze module kan automatisch bevolkingsattesten en -uittreksels aanmaken (op basis van de authentieke data van het rijksregister), ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. Denk hierbij aan attesten van gezinssamenstelling of hoofdverblijfplaats, uittreksels uit het bevolkingsregister, … Ten derde is er de module voor uittreksels uit het Centraal Strafregister.

In de meeste gevallen wordt de aanvraag automatisch verwerkt en ontvang je binnen een paar minuten de link naar het document in je mailbox. Voor een klein aantal aanvragen is er tussenkomst van een medewerker vereist waardoor je de attesten of uittreksels pas tijdens de kantooruren zal ontvangen. Ook aanvragen van professionele gebruikers, zoals notarissen en advocaten, kunnen volledig digitaal afgewerkt worden.

Hoe werkt het?

Surf naar www.oudenburg.be/thuisloket. Op deze pagina zal je een overzicht vinden van alle mogelijke documenten die je online kan aanvragen. Je klikt op het document dat je wenst aan te vragen en daarna zal er gevraagd worden om je aan te melden via je eIDkaartlezer of via de Itsme-app.

Het systeem zoekt automatisch in de backoffice naar het document, ondertekent het digitaal en stuurt je via mail een link door naar het document. De ambtenaar komt alleen nog tussenbeide in uitzonderlijke gevallen.

De authenticiteit van het document blijft ook gegarandeerd wanneer je het thuis afdrukt. Maar afdrukken hoeft niet altijd. Je kan het zelf ook digitaal doorsturen of tonen aan wie het vraagt. 

Heb je hulp nodig of is er iets niet duidelijk? Dan kan je tijdens de openingsuren steeds contact opnemen met de dienst burgerzaken op het nummer 059-56 84 31.